Kalendarium liturgiczne

"Wiem z własnego doświadczenia, że najlepszą drogą, aby uniknąć upadku, jest oparcie się na krzyżu Jezusa z zawierzeniem Jemu samemu, który dla naszego zbawienia chciał być na nim zawieszony"

bł. O. Pio

"Pamiętam, że kiedy byłem młody, tak jak wy i czytałem Ewangelię, to dla mnie najsilniejszym argumentem za prawdziwością tego, co czytam, było to, że tam nie ma żadnej taniej obietnicy". (J. Paweł II - Kraków 10.VI.87)


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 1/2002