19 marca - Św. Józefa - Oblubieńca Maryi Panny

Hebrajskie imię Józef oznacza "Bóg przydał". Imię to dla swego najmłodszego, dwunastego syna patriarchy Jakuba, wyrażając w ten sposób radość i wdzięczność Panu Bogu.

Św. Józef pochodził z rodu Dawida i mieszkał zapewne w Nazarecie. Był rzemieślnikiem wykonującym z miłością swoją codzienną pracę. Był jednak przede wszystkim głową Świętej Rodziny. Jego praca nie była celem samym w sobie, nie służyła dorabianiu się. Była służbą rodzinie, konieczną, by zaspokoić codzienne potrzeby Maryi i Jezusa.

Św. Józef nie był ojcem Pana Jezusa, ale Jego opiekunem. Był nim jednak według żydowskiego prawa jako małżonek Maryi. Ewangelie wspominają o św. Józefie z okazji jego zaślubin z Maryją, poczęcia Pana Jezusa, spisu ludności zarządzonego przez cesarza Augusta, narodzenia Chrystusa, ofiarowania Go w świątyni, pokłon Trzech Mędrców, ucieczki do Egiptu i powrotu do Nazaretu.

W wydarzeniach z dziecięcych lat Pana Jezusa św. Józef odgrywa pierwszą rolę; jemu anioł wyjaśnia tajemnicę wcielenia Pana Jezusa, Jemu poleca ucieczkę do Egiptu i powrót do Nazaretu po śmierci Heroda.

Do tak wielkiej godności, opiekuna Pana Jezusa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i żywiciela - głowy Najświętszej Rodziny, powołał Pan Bóg męża o niezwykłej cnocie. "Był człowiekiem sprawiedliwym" (Mat 1.19) czyli żył w prawdzie wobec Boga i ludzi, nie miał nic wspólnego z fałszem, kłamstwem, obłudą. Dlatego stawiany jest na czele wszystkich świętych Pańskich, a Kościół obchodzi jego doroczną pamiątkę, mimo Wielkiego Postu, jako Uroczystość. Świętego Józefa czci cały Kościół jako swego patrona, czczą go rodziny katolickie oraz ci, którzy stoją u progu wieczności, bo jest On też patronem dobrej śmierci - umierał bowiem w obecności Jezusa i Maryi.

Tradycja ukazuje go w obrazach i pieśniach jako starca, choć był człowiekiem młodym, w sile wieku, dlatego takich wyobrażeń nie można brać dosłownie. Malarzom być może nie chodziło o wiek, lecz o symbol dojrzałości i mądrości św. Józefa. Jego Imię noszą liczne sanktuaria w świecie, a w Polsce jest 264 kościołów ku Jego czci. Figura św. Józefa dostąpiła chwały koronacji - koronami papieskimi w 1955 r. Istnieją bractwa ku czci św. Józefa, czasopisma jego czci poświęcone, tworzą się nowe bractwa i nowe rodziny zakonne pod jego patronatem. Imię św. Józefa należy do najczęściej spotykanych w Polsce. Szczęśliwy kto sobie Patrona Józefa, ma za Opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, Gdy św. Józef przy nim stoi - Nie zginie.

Anna Wenc


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 1/2002