Wspólnota Królowej Rodzin, nr 1 (57) 2002

Wielki Post to czas aby na nowo zacząć od Chrystusa aby Go poznać, kochać i naśladować. Nie można filozofować na temat krzyża, by go zrozumieć czy "uczynić sensownym". W Wielki Piątek czytamy mękę, powierzamy nasze potrzeby, potrzeby całego świata Bogu. Następnie klękamy pod krzyżem, adorujemy Boga. Nigdy Bóg nie jest bliżej nas niż na krzyżu Jezusa - nigdy nie wydaje się bardziej odległy, całkowicie poza możliwościami naszego pojmowania niż na Golgocie. To jest godzina Jezusa, w której najpełniej ujawnia się, kim On jest i to wszystko, co Bóg ma nam w Nim do powiedzenia, Jezus już nie naucza. Przebacza i modli się, dopóki Jego głos nie zamiera. On również milknie wobec krzyża.


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"