Pierwsze przykazanie

Pierwsze przykazanie: "W niedziele i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć" domaga się od wiernych udziału w celebracji Eucharystii, na której gromadzi się wspólnota chrześcijańska, w dniu Upamiętniającym Zmartwychwstanie Pańskie.

Podstawą tego przykazania są kan. 1246-1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Prawodawca wyjaśnia, m. in., że nakazowi uczestniczenia we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 § 1). Jeżeli zaś pojawi się sytuacja, w której z braku świętego szafarza albo z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, wówczas - jak stwierdza kan. 1248 § 2 - zaleca się, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu, według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub w grupach rodzin.


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 1/2002