Wspólnota, nr 1(45), styczeń 2001

ks. Kardynał 
Stefan Wyszyński Rok 2001 ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polski - rokiem Prymasa II Tysiąclecia Chrześcijaństwa Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

"Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża - Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy Pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem".

Słowa Ojca świętego Jana Pawła II skierowane do Kardynała 23 X 1978 r.


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"