Wydarzenia w parafii - wrzesień 2001


Relacja z Koronacji na stronach Opoki.16.09.2001 - Koronacja łaskami słynącej Figury Matki Bożej w Ropczycach

Przygotowania

Długo oczekiwana uroczystość koronacji figury Matki Bożej poprzedzona była - oprócz przygotowań w sferze materialnej - przygotowaniem ducha i serc mieszkańców Ropczyc.

Rekolekcje rozpoczęły się w sobotę 8 września w Uroczystość Narodzenia Matki Bożej. Głosił je ksiądz dr Franciszek Rząsa i zakończone zostały spowiedzią świętą we wtorek, przed odpustem w kościele Matki Bożej obchodzonym w Święto Imienia Maryi 12 września.

Ks. dr F. Rząsa w kościele parafialnym

Uroczysta suma odpustowa została odprawiona o godzinie 17-tej, a po niej odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem, odśpiewaniem "Ciebie Boga wychwalamy" i błogosławieństwem. Przez wszystkie dni rekolekcji i pozostałych dni przed koronacją wierni zbierali się na Apel Maryjny, transmitowany przez Diecezjalne radio VIA. We czwartek nabożeństwa prowadził i Słowo Boże na mszach świętych o godz. 10-tej, 15:15 i 18:30 głosił ksiądz Jan Szczypka - wikariusz ropczycki. W piątek - Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego - nabożeństwom przewodniczył i Słowo Boże głosił ksiądz Emil Matysik - wikariusz ropczycki z początku lat osiemdziesiątych. Natomiast w sobotę - święto Matki Bożej Bolesnej - nabożeństwa i Słowo Boże prowadzone były przez księdza prałata Stanisława Skorodeckiego - wikariusza ropczyckiego uwięzionego w 1951 roku. Na zakończenie mszy świętej o godzinie 18:30 ks. Stanisław na ręce ks. kustosza Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin Jana Delekty przekazał wotum, relikwie po Słudze Bożym - księdzu kardynale Stefanie - Prymasie Tysiąclecia - pas, biret, piuskę i jeden z różańców na którym modlili się razem podczas wspólnego uwięzienia w latach pięćdziesiątych. Ksiądz Stanisław Skorodecki ujawnił również fragment swojego testamentu mówiący, że Jego życzeniem jest, aby został pochowany w Ropczycach. Wierni zgromadzeni na wieczornej mszy świętej przyjęli tę wiadomość gromkimi oklaskami.

Ks. Emil Matysik

Przygotowanie do uroczystości od strony organizacyjnej trwało dłużej. Zbierał się kilkakrotnie Komitet Koronacyjny, gdzie rozwiązywano wiele problemów dotyczących zmiany ruchu drogowego na czas procesji z kościoła Matki Bożej na stadion, parkowania samochodów, przygotowanie ołtarza koronacyjnego na stadionie, itp. Od środy rozpoczęto dekorację głównej ulicy od Rynku, kościoła parafialnego do stadionu oraz ulicy Najświętszej Maryi Panny. Zdjęto reklamy wyborcze, bowiem uznano, że koronacja figury Matki Bożej Kościółkowej jest najważniejsza.

Dekoracja ołtarza koronacyjnego

Dzień koronacji

Wszyscy oczekiwali tego dnia - 16 września 2001 roku. Kochający Jezusa i Matkę Bożą pragnęli uwieńczyć złotymi koronami Ich głowy, aby w ten widzialny sposób podziękować za wszystko co otrzymali, aby w ten sposób wyrazić wdzięczność za okazywaną do nas miłość przez Matkę Bożą z kościółka - Pośredniczkę wszelkich łask. Natomiast organizatorzy i odpowiedzialni za porządek pragnęli też potwierdzenia, czy ich przewidywania i zaangażowanie zapewni oczekiwane rezultaty i zadowolenie pielgrzymów pragnących uczestniczyć w uroczystości koronacji Matki Bożej - Królowej Rodzin.

We wczesnych godzinach rannych na ulice przyszli na wyznaczone miejsca strażacy współpracujący z policją, aby zapewnić porządek i udzielać potrzebującym konkretnej informacji.

Ołtarz na stadionie w Ropczycach, 16.09.2001

O godzinie 9:30 z kościoła Matki Bożej wyruszyła procesja na ropczycki stadion z łaskami słynącą figurą Madonny. Po ustawieniu figury na przygotowanym miejscu młodzież przywitała Matkę Bożą i przedstawiła program słowno-muzyczny przygotowujący do mszy świętej. O godzinie 11-tej z zakrystii znajdującej się u bram stadionu wyruszyła procesja do ołtarza kapłanów i księży biskupów celebrujących mszę św.

Głównym celebransem był J. Em. Ks. bp Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Kazimierz Górny w asyście ks. biskupa z diecezji przemyskiej, ks. biskupa z diecezji tarnowskiej - krajowego duszpasterza rolników - Jana Styrnę, ks. infułata Józefa Sondeja, oraz licznego grona kapłanów. Na początku mszy św. dzieci przywitały księży biskupów, a starostowie dożynek diecezjalnych złożyli chleb na ołtarzu. Słowo Boże wygłosił ks. biskup Edward Białogłowski. Odczytano na stojąco błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II, dekret o koronacji i nadaniu Jej tytułu Królowej Rodzin ks. biskupa Ordynariusza i nastąpiło ukoronowanie figury złotymi koronami, poświeconymi przez Ojca Świętego na błoniach krakowskich podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny.

Po mszy świętej nastąpiło oddanie pokłonu Ukoronowanej przy rytmach poloneza przez młodzież strażacką i młodzież z zespołu "Halicz". Następnie nastąpiła prezentacja wieńców dożynkowych. Po jej zakończeniu był czas osobistej modlitwy. O godzinie 15-tej Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa różańcowa. O 16-tej procesyjne odprowadzenie ukoronowanej Figury Matki Bożej - Królowej Rodzin do Kościoła Matki Bożej. Ten szczególny i historyczny dzień zakończył się Apelem Jasnogórskim a następnie mszą świętą dziękczynną o godzinie 21-szej. Apel poprowadził i mszy świętej przewodniczył - rodak ks. Jarząb, pracujący w Duszpasterstwie Akademickim Trójmiasta.

Figura Matki Bożej - Królowej Rodzin

Pragnąc ocenić uroczystość od strony organizacyjnej, trzeba stwierdzić, że Uroczystość Koronacji była przygotowana dobrze i z takimi opiniami spotykaliśmy się ze strony pielgrzymów przybyłych, których - jak się ocenia - było około 20 tysięcy. Natomiast wartości duchowe jakie ciągle otrzymujemy i będziemy otrzymywać przez wstawiennictwo Maryi - będziemy mogli poznać po naszej ziemskiej pielgrzymce, ponieważ teraz często je lekceważymy i nie dostrzegamy. Tytuł jaki Maryja otrzymała - Królowa Rodzin - wydaje się być znakiem dla nas, abyśmy starali się Ją naśladować i słuchać Jej słów chociażby z Kany Galilejskiej "...uczyńcie cokolwiek wam powie...".

Tekst i zdjęcia: Stanisław Sałek

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Aktualności > Aktualności - archiwum