Aktualności - październik 200107.10.2001 - Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

W pierwszą niedzielę października w parafii Przemienienia Pańskiego w godzinach popołudniowych wyszła procesja z Najświętszym Sakramentem do ołtarzy przygotowanych przez wyznaczone grupy parafian. W czasie procesji przy poszczególnych ołtarzach rozważane były tajemnice Różańca św. Rozważane były tajemnice z części Chwalebnej.

Pierwszy ołtarz - Zmartwychwstania Pańskiego, na pomniku poświęconym zmarłym - przygotowany przez członków Parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Oazy Rodzin.

Ołtarz Zmarwychwstania Pańskiego, Ropczyce, 07.10.01

Drugi - Wniebowstąpienia Pana Jezusa, na ołtarzu polowym - przygotowany przez członków Koła Przyjaciół Radia Maryja w Toruniu.

Ołtarz Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Ropczyce, 07.10.01

Trzeci - Zesłania Ducha Świętego, przy krzyżu misyjnym - przygotowanym przez członków Akcji Katolickiej.

Ołtarz Zesłania Ducha Świetego
, Ropczyce, 07.10.01

Czwarty - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wśród drzew rosnących wokół kościoła. Tajemnica piąta - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi - rozważana była w kościele przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Sałek


13.10.2001 - Poświęcenie kapliczki św. Barbary

Stały się już tradycją procesje fatimskie ulicami Osiedla świętej Barbary. Ostatniej w tym roku mszy świętej i procesji przewodniczył zaproszony przez księdza Proboszcza - asystent diecezjalny Akcji Katolickiej - ks. Krzysztof Gołąbek. W uroczystości wzięła udział, pani Halina Szydełko - prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz pan Jeremi Kalkowski - prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK.

Akcja Katolicka, Ropczyce, 13.10.2001

Przyczyną zaproszenia księdza Krzysztofa była uroczystość poświęcenia kapliczki świętej Barbary przy ulicy Seweryna Udzieli. Pomysłowi i realizacją ufundowania figury świętej Barbary i budowie kapliczki na Osiedlu patronowali członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii świętej Barbary. Figura świętej Barbary - Patronki Parafii i Osiedla, o wysokości 140 cm została wykonana z drzewa lipowego przez artystę rzeźbiarza Jerzego Stanisława Brendala z Ołupin.

Budowa kapliczki św. Barbary, Ropczyce, 13.10.2001 Kapliczka św. Barbary, Ropczyce, 13.10.2001

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 18-tej, której przewodniczył ksiądz Asystent Akcji Katolickiej. W wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na Orędzie Fatimskie, które jest wciąż aktualne. Matka Boża w Fatimie zachęcała do postu, pokuty i modlitwy - szczególnie różańcowej. Drugi motyw działania chrześcijańskiego - to dawanie świadectwa. Aby zapracować na świętość - niebo - szczęście wieczne, trzeba brać udział w zawodach, nie można być kibicem, bo kibic nie otrzymuje nagrody. Przy świecach i licznie zebranych wiernych, nie tylko z parafii świętej Barbary, z krzyżem, figurą Matki Bożej Fatimskiej i świętej Barbary wyruszyła procesja z kościoła na ulice Osiedla. Odmawiając różaniec i śpiewając pieśni, procesja doszła do nowo zbudowanej kapliczki. Po odmówieniu modlitw i poświęceniu, figura świętej Barbary została w niej ustawiona, aby patronować Parafii, Osiedlu, jej mieszkańcom i całemu miastu Ropczyce.


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Aktualności