Wydarzenia w parafii - Prymicje ks. Grzegorza Wójcika, 27.05.2001Uroczystości w parafii świętej Barbary

Młoda parafia pw. św. Barbary na Osiedlu w Ropczycach przeżywa w niedzielę 27 maja 2001 roku uroczystość Prymicji pierwszej mszy świętej kapłana Grzegorza Wójcika, który otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze Rzeszowskiej przed trzema dniami, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Ksiądz Grzegorz urodzony w 1976 roku, syn Zofii i Józefa. Napisał pracę magisterską z historii Kościoła pod kierunkiem ks. dr. hab. Stanisława Nabywańca "Dzieje parafii Wielopole Skrzyńskie do 1945 r."

Dekorację kościoła i otoczenia wykonała siostra Kazimiera.

Dekoracja kościoła św. Barbary w Ropczycach przed prymicjami ks. Grzegorza Wójcika, 27.05.2001

Dekoracja kościoła św. Barbary w Ropczycach przed prymicjami ks. Grzegorza Wójcika, 27.05.2001

W sobotę 26 maja nabożeństwo majowe do Matki Bożej prowadził ksiądz neoprezbiter - prymicjant.

Nabożenstwo majowe prowadzi ks. Grzegorz Wójcik, 26.05.2001

W niedzielę po godzinie 12-tej ksiądz Grzegorz w otoczony wieńcem i najbliższą rodziną wyruszył pieszo do kościoła parafialnego świętej Barbary. Przed wejściem na plac kościelny wita Prymicjanta procesja z krzyżem, ksiądz proboszcz, ministranci i lektorzy. Po powitaniu przez księdza proboszcza, pokropieniu wodą święconą zgromadzonych wiernych następuje uroczyste wejście do świątyni.

Przejście z domu rodzinnego prymicjanta ks. Grzegorza Wójcika do kościoła św. Barbary, Ropczyce, 27.05.2001 Przywitanie prymicjanta ks. Grzegorza Wójcika przed kościołem św. Barbary, Ropczyce, 27.05.2001 Przywitanie prymicjanta ks. Grzegorza Wójcika przed kościołem św. Barbary, Ropczyce, 27.05.2001 Wejście do kościoła św. Barbary, Ropczyce, 27.05.2001 Msza św. prymicyjna ks. Grzegorza Wójcika, Ropczyce, 27.05.2001

Homilię we mszy świętej prymicyjnej głosi świetny kaznodzieja - ksiądz Marek Bacia - wikariusz sprzed lat w parafii Przemienienia Pańskiego. Mówi o kapłaństwie. Przetacza wiele razy słowa i przemyślenia Ojca Świętego Jana Pawła II - na swoje 50-lecie kapłaństwa zawarte w książce "Dar i Tajemnica". Wyjaśnia również słowa świętego Pawła dotyczące powołania i istoty pośrednictwa pomiędzy Bogiem i ludźmi.

Ks. Marek Bacia wygłasza homilie na mszy prymicyjnej ks. Grzegorza Wójcika, Ropczyce, 27.05.2001

W końcowej części Eucharystii następuje błogosławieństwo prymicyjne kapłanów, matki, brata i siostry, sióstr zakonnych i wszystkich wiernych.

Błogosławieństwo kapłanów na mszy prymicyjnej ks. Grzegorza Wójcika, Ropczyce, 27.05.2001 Błogosławieństwo sióstr zakonnych na mszy prymicyjnej ks. Grzegorza Wójcika, Ropczyce, 27.05.2001 Błogosławieństwo brata i siostry na mszy prymicyjnej ks. Grzegorza Wójcika, Ropczyce, 27.05.2001

Błogosławieństwo matki na mszy prymicyjnej ks. Grzegorza Wójcika, Ropczyce, 27.05.2001

Motto na obrazkach prymicyjnych brzmi: "Ja jestem drogą i prawdą i życiem".

Tekst i zdjęcia: Stanisław Sałek


"Jesteś kapłanem na wieki"

Niedziela 27.V. parafia św. Barbary ma powód do szczególnej radości - wita pierwszego ks. prymicjanta ks. Grzegorza Wójcika. W imieniu całej wspólnoty parafialnej ks. Prymicjanta powitał ks. proboszcz Leopold Kordas. Do życzeń przyłączyli się ministranci, dzieci i młodzież.

Homilię wygłosił ks. Marek Bacia - były wikariusz parafii Ropczyce - który rozważał tajemnicę powołania kapłańskiego. Kaznodzieja powołując się na wypowiedzi Ojca św. Jana Pawła II mówił:

Każde powołanie kapłańskie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Kapłan ma świadomość tego, że sam sobie nie bierze tej godności, ale otrzymuje ją od Chrystusa. "nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was nato, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał". (J. 15,16). Powołanie kapłańskie jest tajemnicą. Człowiek oddaje siebie Chrystusowi, aby On mógł się nim posłużyć jako narzędziem zbawienia. Św. Paweł powie: "kapłan z ludu wzięty, dla ludzi ustanowiony". Dla ludzi, aby jednać niebo z ziemią, aby składać ofiarę odkupieńczą, aby mocą słów Chrystusa "To jest Ciało moje. To jest Krew moja ..." sprowadzić Boga na ziemię. Dzisiejszy człowiek wszystko to, co potrzebuje w wymiarze ekonomicznym otrzymuje od innych, kapłana zaś prosi o Chrystusa. Kapłan wychodzi naprzeciw ludzkim oczekiwaniom i pomaga człowiekowi spotkać Jezusa. "Kapłan z ludzi wzięty" jest pełen słabości, ułomności, jest takim, jaka jest rodzina, parafie. A ludzie tak często oczekują od kapłana nadzwyczajności, tak trudno wybaczyć potknięcia. Chrystus wybiera ludzi świętych, aby się więcej uświęcali, grzesznych - aby lepiej zrozumieli innych.

Kończąc ksiądz kaznodzieja życzył ks. Prymicjantowi wielu dni radosnych, radości ze świadomości służenia innym i wytrwania przy Chrystusie w chwilach trudnych.

Tekst: Józefa Kmieć


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Aktualności > Aktualności - archiwum