Wydarzenia w parafii - maj 2000


1 maja 2000

Przeniesienie figury Matki Bożej do kościoła Matki Bożej

Procesja do kościoła Matki, 
01.05.2000

O godz. 15.15 w kościele farnym rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo pożegnalne Matki Bożej Ropczyckiej. Następnie w uroczystej procesji z udziałem orkiestry, strażaków pocztów, sztandarowych i licznie zgromadzonych wiernych figura Matki Bożej została przeniesiona do kościoła p.w. Imienia Maryi. Pani Ropczycka po blisko rocznej nieobecności w Kościółku powróciła do siebie. Kościółek po odnowieniu prezentuje się wspaniale. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystośći. Bóg zapłać również ofiarodawcom, tym którzy już złożyli jakąkolwiek ofiarę lub uczynią to w najbliższym czasie, gdyż w ten sposób przyczyniają się do odnowienia kościoła Matki Bożej Ropczyckiej.

Krótkie filmy z procesji i mszy św. w kościele Matki Bożej:
| Film 1. (345kB) | Film 2. (550kB) | Film 3. (345kB) |


Bierzmowanie

Bierzmowanie w kościele 
parafialnym w Ropczycach, 01.05.2000 Również 1 maja o godz. 19.00 młodzież z klas II szkół średnich przyjęła Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Sakramentu Bierzmowania udzielił J.E. ks. bp Edward Białogłowski. Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 112 osób z parafii farnej, 11 z parafii bł. Urszuli Ledóchowskiej, 97 z parafii św. Barbary, 52 z parafii św. Michała Archanioła i 25 osób z parafii Świętej Rodziny. Młodzieży życzymy wszelkich łask Bożych. 


3 maja 2000

O godz. 10.30 w kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza św. z udziałem władz powiatu i gminy, stowarzyszeń, związku zawodowego Solidarność, orkiestry, strażaków, harcerzy, Światowego Związku Armii Krajowej Koło w Ropczycach itd. Kazanie wygłosił ks. Antoni Bieszczad. Przypomniał nam czego Maryja od nas oczekuje. Uświadomił nam również, że kto przekracza przykazania Boże oddaje się w niewolę szatana. Staje się taki człowiek orędownikiem szatana, jego życie to działalność szatańska. Przypomniał nam, że w Apelu śpiewamy: pamiętam, czuwam. Więc my chrześcijanie mamy czuwać, aby nie ulec pokusie. Mamy świadczyć o Chrystusie w życiu codziennym.

Przypomnijmy sobie śluby króla Jana Kazimierza i zapytajmy się: Czy my jako chrześcijanie wybieraliśmy do Sejmu, Senatu, na prezydenta takich ludzi, którzy podpisaliby się pod tym ślubem. Szanujmy tradycję naszych przodków. Szanujmy świętą wiarę i nie udawajmy, że Konstytucja 3 Maja jest dla nas taka ważna i że się chlubimy jej uchwaleniem jeżeli te słowa nie są głęboko w naszym sercu.


Uroczystości przy kościele 
parafialnym w Ropczycach, 03.05.2000 Tablica na kościele parafialnym
w Ropczycach: Oddali życie za wolność ojczyzny, Żołnierze Ziemi 
Ropczyckiej


Z Konstytucji 3 Maja: "I. Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkiemi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji [wyklęcia]. Ze zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom, jakiegokolwiekbądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winiśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych, warujemy."


Śluby króla Jana Kazimierza, złożone dnia 1 kwietnia 1656 roku.

Poczty sztandarowe w kościele
parafialnym w Ropczycach, 03.05.2000

Ciebie dziś za Patronkę i Królową obieram Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziwico Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam. A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim, nowym a żarliwym pragnieniem poświęcenia się Twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę. Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem Twoim i Syna Twego wielkim zmiłowaniem, nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie uroczyście, i to po wieczne czasy, był święcony oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało. Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na Królestwo moje z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego Sędziego, plagi: powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić. Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie, senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym u Syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał.

7 maja 2000 - I komunia św.

Dzieci pierwszokomunijne w 
kościele parafialnym w Ropczycach, 07.05.2000

Pan Jezus tak nas kocha, że oddał życie swoje za nas na krzyżu, abyśmy mogli osiągnąć niebo. W tej wędrówce do nieba potrzebujemy umocnienia, dlatego Chrystus pozostał z nami jako Pokarm. Pouczył nas o tym słowami: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (J 6,54) Jako uczniowie Chrystusa powinniśmy być Mu za to wdzięczni.

7 maja 2000 r. w czasie Mszy św. o godz. 10:30 w naszej parafii przystąpiło do I Komunii św. 74 dzieci z trzech klas drugich Szkoły Podstawowej Nr 1. Dzieci przygotował ks. mgr Andrzej Turoń przy pełnym zaangażowaniu rodziców. Uroczystą Mszę św. w intencji dzieci pierwszokumunijnych odprawił ks. Proboszcz Jan Delekta. Dzieci Pierwszokomunijne wraz z rodzicami złożyły 1000 zł. na renowację kościoła Matki Bożej Ropczyckiej jako dar ołtarza. Dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki, które będą im przypominały o wielkiej łasce Bożej.

Film z uroczystości pierwszokomunijnych. (583kB)


24 maja 2000

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych z parafii św. Anny

Pielgrzymka dzieci 
pierwszokomunijnych z parafii św. Anny do kościoła parafialnego w Ropczycach, 
24.05.2000.

24 maja do kościoła Przemienienia Pańskiego, który jest kościołem Jubileuszowym przybyli w pielgrzymce ks. Wojciech Styczyński - Proboszcz w parafii Sw. Anny oraz dzieci, które w tym roku pierwszy raz przyjęły do swojego serduszka Pana Jezusa. Celem pielgrzymki było uzyskanie odpustu z okazji Roku Jubileuszowego.


14 maja 2000

I rocznica I Komunii św.

I rocznicę
I Komunii św. dla klas III, Ropczyce, 14.05.2000

14 maja o godz. 12:00 celebrowana była uroczysta Msza św. w I rocznicę I Komunii św. dla klas III. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Proboszcz Jan Delekta.


27 maja 2000

Msza św. z udziałem dzieci pierwszokomunijych

27 maja o godz. 10:00 celebrowana była Msza św., na którą przybyły dzieci pierwszokomunijne z parafii: św. Michała Archanioła, św. Barbary, bł. Urszuli oraz z Rektoratu Świętej Rodziny. Mszę św. celebrowali ks. Proboszcz Jan Delekta oraz ks. Marian Łopatka - Rektor w kościele Świętej Rodziny.

Przybycie dzieci z 
Czekaja, Ropczyce, 27.05.2000 Dzieci w kościele 
parafialnym w Ropczycach, 27.05.2000 Pamiątkowe zdjęcie dzieci 
z parafii św. Michała Archanioła


II Festiwal Piosenki Religijnej - Ropczyce 2000

27 maja na stadionie sportowym w Ropczycach odbył się II Festiwal Piosenki Religijnej - Ropczyce 2000. Festiwal rozpoczął się o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim. Wystąpiło 19 zespołów, w tym 5 solistów i 3 duety. W sumie wystąpiło około 200 uczestników. Każdy uczestnik wykonywał 4 pieśni religijne. Festiwal został zorganizowany przez Dom Kultury w Ropczycach i parafię Przemienienia Pańskiego pod patronatem medialnym Katolickiego Radia VIA z Rzeszowa.

Zespół z Zagórzyc podczas 
wykonywania pieśni, II Festiwal Piosenki Religijnej - Ropczyce 2000 Pamiątkowe zdjęcie po 
występie zespołu ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropczycach Publiczność na Festiwalu 
Piosenki Religijnej, Ropczyce, 27.05.2000


28 maja 2000

Poświęcenie kopii Figury Matki Bożej Ropczyckiej

28 maja o godz. 16:30 poświęcona została kopia Figury Matki Bożej na wzgórzu przy ulicy 3 Maja. Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Jan Delekta przy obecności księży: Eugeniusza Miłosia z Zagórzyc oraz Macieja Figury. Poświęcenie dokonane zostało przy licznej obecności wiernych oraz 2 posłów RP.


Kopia Figury Matki Bożej Ropczyckiej ustawiona na górze przy ul. 
3 Maja w Ropczycach

Uroczystości 
poświęcenia figury Matki Bożej, Ropczyce, 28.05.2000 Uroczystości 
poświęcenia figury Matki Bożej, Ropczyce, 28.05.2000


Odpust w parafii bł. Urszuli na Granicach

W roku 1999 z parafii Przemienienia Pańskiego wydzielone zostały dwie parafie: sw. Barbary oraz bł. Urszuli. 28 maja parafia bł. Urszuli świętowała pierwszy odpust parafialny. Mszę św. celebrowali: ks. dzielkan Jan Bylinowski, ks. wicedziekan Jan Delekta i ks. proboszcz Roman Wrona, który opiekował się kościołem na Granicach.

Odpust w parafii bł. Urszuli na Granicach, 
28.05.2000 Odpust w parafii bł. Urszuli na Granicach, 
28.05.2000 Odpust w parafii bł. Urszuli na Granicach, 
28.05.2000 Odpust w parafii bł. Urszuli na 
Granicach, 28.05.2000Poprzedni miesiąc - kwiecień 2000

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Aktualności > Aktualności - archiwum