Aktualności - kwiecień 2002


II Nawiedzenie parafii ropczyckich przez Maryję w Kopii Obrazu Jasnogórskiego

"Choćbym miał umrzeć nie wysłuchany przez Ciebie, Matko, to jeszcze będę uważał za największą łaskę życia to, żem mógł do Ciebie mówić".

Kardynał Stefan Wyszyński - Komańcza, 10.X.1956 r.

Rys historyczny

Obraz Nawiedzenia Matki Bożej z Jasnej Góry ma już swoją historię. Wykonanie kopii powierzono prof. Leopardowi Torwirtowi, dziekanowi Wydziału Sztuk Plastycznych w Toruniu. W tym roku minie 45 lat, od momentu kiedy obraz rozpoczął wędrować po polskiej ziemi.

Przypomnijmy sobie słowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego, wypowiedziane w Archikatedrze świętego Jana w Warszawie 18 czerwca 1957 roku:
"Najmilsze Dzieci Boże!
Dzisiaj rano wróciłem z Rzymu. Ale nie wróciłem sam. Przywiozłem ze sobą dar - Oblicze naszej Królowej i Matki, Pani Jasnogórskiej, Dziewicy Wspomożycielki. Wyjeżdżając z Polski wziąłem ze sobą dwie kopie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Jedną ofiarowaliśmy imieniem Narodu Ojcu świętemu Piusowi XII. Została ona na Watykanie, aby być oczywistym dowodem wspólnoty, jaka istnieje między Głową Kościoła Powszechnego a Narodem polskim. Odtąd na Watykanie, wśród najrozmaitszych cudów świata, będzie miała swoje władanie Matka Boża Jasnogórska. Patrząc spokojnym wzrokiem na Namiestnika Jej Syna na ziemi, będzie przypominała Ojcu świętemu Polskę. Drugą kopię macie przed sobą. 13 maja podczas audiencji, której Papież udzielił mnie i towarzyszącym mi biskupom polskim, prosiliśmy Ojca chrześcijaństwa, aby osobiście pobłogosławił Obraz".

29 sierpnia 1957 r. uroczystą Mszą św. w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie rozpoczęło się Nawiedzanie parafii archidiecezji warszawskiej i tym samym został otwarty pierwszy etap wędrówki kopii Obrazu Jasnogórskiej Pani po kraju. Nie było to spokojne i pełne czci i należnego szacunku nawiedzanie polskiego ludu.

Już 10 sierpnia 1958 r Prymas wzywa do Modlitwy zadośćczyniącej Najświętszej Maryi Pannie Jasnogórskiej w związku z licznymi wypowiedziami prasowymi uwłaczającymi Matce Bożej. W czasie pierwszego etapu nawiedzania parafii, obraz Matki Bożej wędrował w diecezjach północno-zachodniej Polski i zakończył 3 kwietnia 1966 roku w diecezji opolskiej.

W roku tysiąclecia Chrztu Polski (1966) Obraz Nawiedzenia uczestniczył w Uroczystościach w poszczególnych diecezjach. Również w tym szczególnym roku Tysiąclecia Polski, nastąpiła szczególnie brutalna agresja na sam Obraz i utrudnianie udziału wiernym w organizowanych uroczystościach kościelnych. Niech zaświadczą o tym słowa Prymasa Tysiąclecia z dnia 8 września 1966 roku:
"Nie możemy pogodzić się z gwałtem, który zastosowano wobec Obrazu Matki Najświętszej w drodze z Lublina do Częstochowy; nie możemy przemilczeć odebrania nam obrazu, który osobiście przewoziliśmy z Fromborka do Warszawy; nie możemy zgodzić się z zakazem przewożenia Obrazu Nawiedzenia na diecezjalne uroczystości milenijne; nie możemy też zgodzić się na odebranie biskupowi Obrazu przewożonego z Warszawy do Katowic gdzie 4 września bieżącego roku miało być podjęte dalsze Nawiedzenie parafii w diecezji śląskiej".

6 czerwca 1966 r. w czasie transportu Obrazu z KUL w Lublinie interweniowała milicja, usunięto kierowcę ks. Jana Mazura i "podrzucono" samochód kaplicę na jasnogórski dziedziniec w Częstochowie.

Obraz Nawiedzenia nie mógł być 20 czerwca na Uroczystościach w kościele św. Stanisława na Żoliborzu w Warszawie, ponieważ tego dnia w Liksajnach, między Pasłękiem a Ostródą, został przejęty przez milicję i odstawiony do Archikatedry św. Jana w Warszawie. Podobnie uroczystości Milenijne 3 lipca w Sandomierzu odbyły się bez Obrazu Nawiedzenia.

Natomiast 2 września 1966 r. Obraz Nawiedzenia przejęty od biskupa Józefa Kurpasa przez milicję w okolicach Będzina, został odesłany na Jasną Górę, tam przetrzymywany w "areszcie" przez 6 lat.

Drugi etap Nawiedzenia w symbolach "pustych ram i świecy" rozpoczął się w parafiach Śląskich 4 września 1966 r. i zakończył 18 czerwca 1972 roku w diecezji lubelskiej.

I Nawiedzenie parafii ropczyckich w roku 1970

Parafia ropczycka, jak zanotowano w kronice parafialnej, już od października 1969 roku przygotowywała się do czasu Nawiedzenia w roku 1970. Sprawę śpiewu miał na głowie ks. Bronisław Franczyk, sprawę dekoracji trasy ks. Zdzisław Woźniak, przygotowaniem ministrantów i aprowizacją zajmował się ks. Stanisław Chrzan, przygotowaniem powitań i pożegnań Matki Bożej przez stany, wszyscy wymienieni wyżej księża, licealistów miał na oku ks. prof. Michał Siewierski.

Hasłami, z którymi wprowadzano Matkę Bożą były napisy na bramie powitalnej przy kościele: "Witaj Matko Jezusa i nasza", nad wejściem do kościoła: "Przez Maryję do Jezusa", przy wielkim ołtarzu: "Uproś nam łaskę u Syna".

Na przyjęcie Matki Bożej w sobotę 17 stycznia 1970 r. o godz. 17 zebrało się około 4000 wiernych. Kościół i plac przy kościele były wypełnione. Insygnia - Symbole Nawiedzenia odbierała parafia od delegacji Lubziny, której przewodniczył tamtejszy ks. proboszcz kanonik Stanisław Witek, w towarzystwie licznych księży dekantu dębickiego. Z Tarnowa przybył przewodniczyć uroczystościom ks. bp Ordynariusz dr Jerzy Ablewicz w asyście ks. Kan. Kapitulnego Kosa i Prałata dr Jana Rzepy, kanclerza. Mszę św. celebrował ks. bp Ordynariusz. On też wygłosił kazanie osnute na haśle widniejącym w ołtarzu "Uproś nam łaskę Syna", akcentując znaczenie wiary, łaski, czystości, trzeźwości.

Na godzinę pożegnania Matki Bożej zgromadziło się nie mniej parafian niż na Jej powitanie. Po kazaniu księdza Misjonarza, oddaniu Parafii w opiekę Matki Boskiej przez miejscowego księdza proboszcza, (ks. prał. Józefa Cieślę) po pożegnaniu Wędrownej Królowej przez przedstawicieli wszystkich stanów z parafii, delegacja Parafii Ropczyce udała się z Symbolami Nawiedzenia do sąsiedniej parafii Ostrów.

II Nawiedzenie diecezji rzeszowskiej

Obecne, II Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej rozpoczęło się 5 maja 1985 roku.

13 października 2001 roku Matkę Bożą Jasnogórską w Obrazie Nawiedzenia powitano w Gorlicach, jako pierwszej parafii diecezji rzeszowskiej. Ojciec Święty Jan Paweł II skierował z tej okazji List. Oto jego fragment:
"Niech ta peregrynacja stanie się źródłem duchowej odnowy kapłanów, osób konsekrowanych, rodzin i poszczególnych wiernych. Niech wzbudza we wszystkich ducha żarliwej modlitwy. Żywe doznanie bliskości kochającej Matki niech rozpala w sercach wszystkich bratnią miłość, która gotowa jest nieść miłosierdzie potrzebującym. Ufne zbliżanie się do Jej matczynego Serca niech budzi wytrwałą nadzieję, która oddala wszelki smutek i zniechęcenie. Rozważanie w świetle Ducha Świętego tajemnic życia Maryi i Jej udziału w zbawczym dziele Syna niech umacnia wiarę, tak by jej blask przenikał codzienność poszczególnych osób, rodzin i całej rzeszowskiej wspólnoty Kościoła."

II Nawiedzenie parafii ropczyckich

W dniach od 11 do 23 kwietnia 2002 roku odbyło się Nawiedzenie parafii dekanatu ropczyckiego. 18 kwietnia o godz. 17-tej Matkę Bożą w Kopii Jasnogórskiego Obrazu powitała parafia św. Anny, 19 kwietnia parafia Przemienienia Pańskiego, 20 kwietnia parafia św. Barbary, 21 kwietnia parafia św. Rodziny, 22 kwietnia parafia św. Michała Archanioła, a 23 kwietnia parafia bł. Urszuli Ledóchowskiej skąd na kilka minut przed 17-tą pożegnano Królową Polski i rozpoczęło się Nawiedzanie parafii dekanatu Sędziszowa Małopolskiego.

Do tej uroczystości parafianie przygotowywali się przez rekolekcje. Przebieg Nawiedzenia parafii trwał dobę i rozpoczął się godzinną modlitwą przed wyruszeniem procesji z udziałem ks. Biskupa na powitanie. Obraz został następnie przewieziony w samochodzie kaplicy pod opieką jednego z kustoszy jasnogórskiego ojca Paulina. Następnie obraz był niesiony w procesji do kościoła przez przedstawicieli ojców, matek, młodzieży i strażaków. W kościele został umieszczony na przygotowanym wcześniej tronie. Następnie następiła ceremonia powitania i uroczysta Msza Św. Przez całą dobę trwało modlitewne czuwanie. Następnego dnia około godziny 15-tej odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odbyła się msza Święta na zakończenie Nawiedzenia, odnowienie Ślubów Jasnogórskich, oddanie parafii w opiekę Maryi i procesyjne odprowadzenie do samochodu-kaplicy. Cała trasa przejazdu od parafii do parafii została udekorowana flagami w kolorach biało-niebieskich, żółto-białych i biało-czerwonych. Podobnie okna mieszkań, domy i obejścia udekorowane były symbolami maryjnymi. Następne Nawiedzenie przez Matkę Bożą w Kopii Jasnogórskiego Obrazu będzie możliwe za około 40 lat.

Nawiedzenie parafii św. Barbary

Nawiedzenie w parafii św. Barbary, Ropczyce 2002-04-20

Nawiedzenie w parafii św. Barbary, Ropczyce2002-04-20 Nawiedzenie w parafii św. Barbary, Ropczyce 2002-04-20 Nawiedzenie w parafii św. Barbary, Ropczyce 2002-04-20 Nawiedzenie w parafii św. Barbary, Ropczyce 2002-04-20

Nawiedzenie parafii św. Anny (Chechły)

Nawiedzenie w parafii św. Anny (Chechły), Ropczyce 2002-04-20

Nawiedzenie rektoratu św. Rodziny (Czekaj)

Nawiedzenie rektoratu św. Rodziny (Czekaj), Ropczyce 2002-04-20

Nawiedzenie parafii Przemienienia Pańskiego

Nawiedzenie parafii Przemienienia Pańskiego, Ropczyce 2002-04-20 Nawiedzenie parafii Przemienienia Pańskiego, Ropczyce 2002-04-20

Nawiedzenie parafii Przemienienia Pańskiego, Ropczyce 2002-04-20 Nawiedzenie parafii Przemienienia Pańskiego, Ropczyce 2002-04-20

Nawiedzenie parafii św. Michała Archanioła (Witkowice)

Nawiedzenie parafii św. Michała Archanioła, Witkowice 2002-04-20

Tekst i zdjęcia: Stanisław Sałek


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Aktualności