Triduum Paschalne - Wielki Czwartek

W dniu poprzedzającym śmierć Jezusa Chrystusa - naszego Zbawiciela, miały miejsce wydarzenia, które w Wielki Czwartek chrześcijanie starają sobie przypomnieć, a w liturgii Kościoła wyraża się to w innych niż zazwyczaj gestach. Przed prawie dwoma tysiącami lat miała miejsce w Jerozolimie uczta Jezusa z uczniami przed zbliżającą się Paschą. Najpierw zaskoczyło apostołów zachowanie się ich Mistrza, który obmył nogi uczniom. Nie obyło się to bez buntu Piotra i persfazji Jezusa. Miała też miejsce mowa pożegnalna. Wskazanie zdrajcy - Judasza. Ustanowienie "Tajemnic-sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii". Modlitwa w Ogrójcu; "Ojcze jeśli to możliwe ... niech Twoja wola", pocałunek zdrajcy i noc w więzieniu.

Jezus, Bóg i człowiek, czyni dobro, jest miłosierny dla człowieka, który z wiarą i otwartością serca zwraca się do Niego. Jest natomiast bezwzględny do fałszu, kłamstwa, obłudy, pokazuje zło i wskazuje właściwą drogę postępowania konkretnemu człowiekowi. Staje się niewygodny dla ówczesnej elity, która czuła się odpowiedzialna za losy narodu wybranego, wydaje wyrok śmierci dla Jezusa. Staje przed problemem znalezienia "dowodów" na postawie których można wydać i wykonać ten wyrok zgodnie z "prawem". Dzisiejszy człowiek również postępuje podobnie. Wiele razy swoje złe postępowanie usprawiedliwia, odrzuca wyrzuty sumienia i szuka takiej argumentacji by czyn stał się pozytywny. Cóż z tego, że człowiek się usprawiedliwił. Wszedł w kłamstwo. Jeśli nie znajdzie odwagi i odrzuci pomoc Jezusa powstającego z upadku na Drodze, odrzuci też powrót do życia w Prawdzie. Czas Wielkiego Tygodnia jest właściwy do przemyślenia swojej drogi do bramy, ku której wszyscy zmierzają.

W liturgii wyraża się radosnym rozpoczęciem mszy świętej, ale wkrótce zamilknie gra organów, bicie dzwonów, miejsce ich zajmie śpiew bez akompaniamentu i klekot kołatek. Po zakończeniu Komunii świętej wiernych, Jezus Eucharystyczny przeniesiony zostaje do tzw. ciemnicy - więzienia. Wierni adorują Go w godzinach wieczornych i przez cały Wielki Piątek do nabożeństwa Drogi Krzyżowej, po której następują modlitwy, adoracja krzyża i udzielana jest Komunia św. Nie jest celebrowana Eucharystia. Obowiązuje wiernych post ścisły (jakościowy i ilościowy), nie udziela się w tym dniu żadnej dyspenzy.

Ciemnica w kościele św. Barbary (Ropczyce) Ciemnica w kościele pw. Przemienienia Pańskiego (Ropczyce)
Ciemnica w kościele św. Barbary, Ropczyce, Wielkanoc
2001 Ciemnica w kościele św. Barbary, Ropczyce, Wielkanoc
2001

Na przedstawionych zdjęciach ciemnice z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i świętej Barbary. Wykonanie ciemnicy wymaga wiele pracy i inwencji umysłu, aby poprzez swoisty wystrój i dekorację poszczególnego człowieka wprowadzić w Tajemnicę Odkupienia ludzkości.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Sałek


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Aktualności