Wydarzenia w parafii - czerwiec 2001


14. czerwca 2001 - Boże Ciało

14 czerwca o godz. 09:15 na rozpoczęcie uroczystej procesji eucharystycznej w kościele Przemienienia Pańskiego Mszę św. Prymicyjną odprawiał ks. Krzysztof Kopala z parafii św. Barbary. Msza święta koncelebrowana wspólnie z proboszczami Janem Delektą i Leopoldem Kordasem oraz z ks. Antonim Bieszczadem.

Msza św. prymicyjna ks. Krzysztofa Kopali, Ropczyce, 2001-06-14.

Po zakończeniu mszy świętej rozpoczęła się procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy przygotowywanych przez wyznaczone grupy parafian. Trasa procesji prowadziła od kościoła Przemienienia Pańskiego do kościoła świętej Barbary.

Pierwszy ołtarz przy Ochronce Sióstr Służebniczek przygotowały siostry z mieszkańcy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Procesja Bożego Ciała, 1. ołtarz, Ropczyce, 2001-06-14.

Drugi ołtarz na bramie cmentarnej przy ulicy J. Piłsudskiego - Rada Duszpasterska z parafii Przemienienia Pańskiego.

Procesja Bożego Ciała, 2. ołtarz, Ropczyce, 2001-06-14.

Trzeci ołtarz przy krzyżu Powstańców przy ulicy J. Piłsudskiego przygotowały Koła Żywego Różańca z parafii świętej Barbary.

Procesja Bożego Ciała, 3. ołtarz, Ropczyce, 2001-06-14.

Czwarty ołtarz na ulicy Konarskiego przygotowali członkowie Akcji Katolickiej - z parafii św. Barbary.

Procesja Bożego Ciała, 3. ołtarz, Ropczyce, 2001-06-14.

W procesji wzięły udział poczty sztandarowe, dzieci sypiące kwiaty, orkiesta dęta z Ropczyc i parafianie.

Procesja Bożego Ciała, Ropczyce, 2001-06-14. Procesja Bożego Ciała, Ropczyce, 2001-06-14.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Sałek.


Dzisiejsza Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana popularnie Bożym Ciałem, skłania nas do dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar i tajemnicę Najświętszego Sakramentu. Bóg w swoim niepojętym miłosierdziu tak zbliżył się do człowieka, że Jednorodzony Syn Boży nie tylko stał się Człowiekiem, ale przekraczając wszelkie możliwe wyobrażenia, ukrył się pod postacią Chleba i Wina, stając się duchowym Pokarmem na naszej drodze do nieba.

Dla nas, żyjących w obecnych czasach jest to coś normalnego, wręcz "powszedniego" tak samo jak czymś najoczywistszym jest obchodzenie święta Bożego Ciała i urządzanie procesji eucharystycznych.

Czy jednak kiedykolwiek zastanawialiśmy się jak doszło do ustanowienia dzisiejszej uroczystości!

Żeby to wyjaśnić musimy się cofnąć o kilka wieków wstecz do roku 1263. W tymże roku pewien kapłan niemiecki Piotr z Pragi pielgrzymując do Rzymu zatrzymał się w Bolzano, niedaleko Orvietto, aby tam sprawować eucharystię. Choć był pobożnym księdzem, to jednak miewał wątpliwości co do realnej obecności Chrystusa w konsekrowanej Hostii. Gdy sprawował Najświętszą Ofiarę, w chwilę po wypowiedzeniu słów konsekracji, krople krwi zaczęły spływać z Hostii sadając na jego ręce i korporał ołtarza.

Ogarnięty trwogą kapłan przerwał Mszę świętą i udał się do Orvietto, gdzie właśnie przebywał papież Urban IV. Papież wysłuchał relacji księdza i natychmiast zarządził wszczęcie procesu dochodzeniowego, po którym biskup diecezji otrzymał nakaz przewiezienia Hostii i korporału z śladami krwi do Orwietto, gdzie papież uroczyście złożył je w katedrze.

Pod wpływem tego cudu Ojciec Święty poprosił św. Tomasza z Akwinu o napisanie Mszy własnej i Oficjum o Najświętszej Eucharystii jako Ciała Pańskiego. W sierpniu 1264 r. specjalną bullą ustanowił święto Bożego Ciała i nakazał obchodzić je w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. 65 lat później następca Urbana IV papież Marcin V wprowadził obowiązek urządzania uroczystej procesji na Boże Ciało. Dzisiaj cudowny korporał ze śladami krwi jest przechowywany w Orwietto, a pielgrzymi nawiedzający to miejsce choć w krótkiej modlitwie pragną uczcić Pana karmiącego nas Swoim Ciałem i Krwią.

Na podstawie książki "Cuda Eucharystyczne" J.C. Cruz - oprac. s. Marcelina.Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Aktualności > Aktualności - archiwum